Mittauspalvelut

Monipuoliset mittauspalvelut

  • Infra -ja rakennusmittaukset
  • Maastokartoitukset ja pintavaaitukset
  • Lupakuvien mukaan rakennuspaikan merkintä
  • Määrälaskennat louhinnoista ja maankaivuista
  • Koneohjaus ja mallit (Suunnitelmien käsittely koneohjaukseen taustakartaksi, Kaivuu ja valmiinpinnan
    mallit, Vesihuoltojärjestelmien 3d-linjat, Toteumamittauksien dokumentointi)
  • Laadunvalvontamittaukset, Loadman kantavuuskokeet

Kalusto

Takymetri: Leica ICR70 5” R500
GPS: Leica iCG60
Loadman 1

Ohjelmisto

Autocad 2021 ja 3d-Win